Doğadan En İyisi
Sadece kendine güveni olanlar,
güven verebilir
Türkçe> KALİTE> HACCP Konsepti

HACCP Konsepti:
sistematik ve riske duyarlı kalite kontrol

Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi ("Hazard Analysis and Critical Control Points") anlamına gelen HACCP, üretimin bütün aşamalarında sistematik ve riske duyarlı kalite kontrol için bütün önlemleri kayıt ve tarif eder. Bu, IREKS tarafından her zaman ciddi olarak üzerinde durulan önemli bir konudur.

IREKS, 1996 yılında katkı maddesi ve miks üretim hatlarında HACCP uygulamasına geçti.

HACCP konsepti, gıda üretim sürecimizdeki riskli uygulamaların ve üretim aşamalarındaki bütün kritik noktaların nasıl belirleneceği ve kontrol edileceğini sistematik metotlarla tanımlar, böylece tüketici için sağlık riskleri mümkün olduğunca önlenir.

Bu riskler biyolojik kökenli (mikroorganizmalar vb.), kimyasal kökenli (ilaç, ağır metal kalıntısı vb.) veya fiziksel kökenli (yabancı cisim, taş, cam vb.) olabilir. IREKS’de ürüne, dolayısıyla da müşteriye karşı riskleri ortadan kaldırmak için her bir kritik noktayla ilgili prosedürler hazırlanmıştır.

HACCP konsepti ile, katkı maddeleri ve mikslerimizi büyük bir özenle ürettiğimizi ve yüksek kalitede güvenilir gιda ürünleri üretmek için her şeyi yaptιğιmιzι müşterilerimize bir kez daha belgeliyoruz.