Doğadan En İyisi
Sadece kendine güveni olanlar,
güven verebilir
Türkçe> KALİTE> Kalite ve gıda güvenliği politikası

IREKS grubu kalite ve gıda güvenliği politikası

IREKS kalite ve gıda güvenliği politikası, ürün geliştirmeden dağıtıma kadar, kuruluşumuzun tüm alanlarını kapsamaktadır. Bizim için kalite ancak müşterilerin ürünlerimiz ile çalışması ve ürünlerimizden ya da hizmetimizden tam bir memnuniyet duyması ile son bulmaktadır.

IREKS grubu kalite üretir

Kalite politikamız bu basit cümleyle özetlenebilir. Müşterilerimiz, kalite kelimesini bizim adımızla, ürünlerimizin adıyla ve teknik hizmetimizle bağdaştırıyor.

Kalitemizi müşterilerimiz tanımlıyor

Biz kaliteyi müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak olarak tanımlıyoruz. Sadece müşterilerimizin isteklerini sürekli göz önünde bulundurarak müşterilerimizin bizden beklediği kaliteye ulaşabiliriz.

Bunun yanında müşterilerimize olan büyük sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Güvenli gıda ve yem üretimi ve yürürlükteki tüm yasalara uygunluk bu nedenle ilk önceliğimizdir.

Memnun bir müşteri, rekabet avantajı getirmesinin yanında şirketin geleceğinin garantisidir.

Gıda güvenliği ile kalite

Gıda ve yem üretimi sırasında kalitenin temelini güvenlik oluşturmaktadır.

Bu nedenle satın alma biriminden geliştirmeye, üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamalarda, HACCP konseptine dayanan prensiplerle, kapsamlı önleyici programlarının uygulanması konusunda çalışmaktayız. Bu programlar bununla sınırla kalmamakla birlikte tüm yasal konuları kapsamaktadır.

Gıda ve yem güvenliği programlarımızın devam eden gelişimlerinin yanı sıra bu konu hakkında görüşleriniz bizim için oldukça önemlidir. Bu nedenle müşterilerimiz bu konuyla ilgili tüm soruları için bizimle diledikleri zaman iletişime geçebilirler.

Kalite için herkes çalışmalı

Herkes kalite için üzerine düşen katkıyı yapar. Kalite, iş yapılan her yerde yaratılır, sadece üretimde veya depolamada değil, yönetimde ve dağıtımda, şirket içinde ya da dışında. Kalite sadece sürekli geliştirilerek iyileştirilebilir. Hepimiz, çalışma yerimiz neresi olursa olsun, kaliteyi sürekli tutmak ve geliştirmek için çalışıyoruz.

Her yönden iyi kalite

Kalite yönetim sistemimizin içeriği ve hedefi, planlanan kalite güvencesini vermektir. Bu kalite yönetiminin her alana başarıyla uygulanması, istenen kalitede ürünün yaratılmasını sağlar. Kalite daha ürünün geliştirilmesinde başlar, tedarikçinin özenle seçimini ve yüksek kalitede hammadde alımını, ayrıca modern teknoloji kullanarak yapılan üretimi ve etkili bir satış ve dağıtım sistemini kapsar.

Müşterilerimiz bizim ürünümüzle ürettiği ve iyi servisimizden memnun kalıyorsa, kalite hedefimize ulaştığımızı düşünürüz.

İyi kaliteyi herkes görmeli

Biz her zaman kendimizi müşterilerimize ve diğer ilgili taraflara karşı açık olmaya, her şeyi tartışmaya yönlendirdik. Bu nedenle bütün müşterilerimize açığız ve kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı göstermek için her fırsatı kullanıyoruz.